Zora Popović, Ljiljana Kovačević, Mila Bulić

KEMIJA 3 - udžbenik

Tekst udžbenika napisan je u skladu s Planom i programom i Nacionalnim obrazovnim kurikulom te prati suvremene spoznaje kemije kao znanosti. Sadržaji nastavnih jedinica u skladu su i sa zahtjevima nacionalnih ispita odnosno državnom maturom. Više nastavnih tema započinje uvodnom stranicom s popisom nastavnih tema. Rubrika „Kemija u fokusu“ donosi dodatnu zanimljivost i poveznicu kemije s događajima, pojavama i procesima u svakodnevnom životu. Važne definicije, ključni pojmovi ili formule posebno su vizualno istaknuti. Nastavni sadržaj izlaže se tako da se izbjegne nabrajanje činjenica i formula, već se nizom primjera navodi učenike da uoče kako ih kemijske zakonitosti okružuju u svakodnevnom životu. Udžbenik obiluje rubrikama kao što su: „Usvojenost osnovnih pojmova“, „Primjena koncepata“ te „Kritičko mišljenje i primjena u svakodnevnom životu“. U kreiranju zadataka autori su vodili računa da su zastupljeni i zadatci za učenike slabijih sposobnosti, ali i zadatci za učenike s posebno razvijenim zanimanjem za kemiju.