Irella Bogut, Irena Futivić, Marija Špoljarević, Mihaela Marceljak Ilić

BIOLOGIJA 2 - radna bilježnica

Radna bilježnica čini cjelinu s udžbenikom Biologija 2. U njoj se nalaze zadatci, vježbe i praktični radovi, koji učenike potiču na samostalan i istraživački rad. Osmišljeni zadatci omogućuju konstrukciju znanja jer prožimaju nove nastavne sadržaje s ranije usvojenim. Brojnost zadataka dostatna je i za ponavljanje i za refleksiju znanja. Zadatci omogućuju učeniku pripremu za natjecanja iz biologije kao i za državnu maturu.