Irella Bogut, Irena Futivić, Marija Špoljarević, Ana Bakarić

BIOLOGIJA 2 - udžbenik

Tekst udžbenika napisan je u skladu s Planom i programom i Nacionalnim obrazovnim kurikulom te prati suvremene spoznaje biologije kao znanosti. Sadržaji su pisani jednostavnim i učeniku razumljivim jezikom. Učenik i bez nastavnikove pomoći ili na satu ili kod kuće može čitanjem teksta razumjeti sve ključne dijelove nastavne jedinice. Sadržaji nastavnih jedinica u skladu su i sa zahtjevima nacionalnih ispita odnosno državnom maturom. Ključni pojmovi su jasno istaknuti. Manji podnaslovi u svakoj lekciji omogućuju učeniku lakše snalaženje u tekstu. Uz svaku temu nalazi se rubrika „Znaš li?“ koja donosi zanimljiv i neobavezni sadržaj koji će potaknuti učenikov interes za biologiju. Svaka nastavna jedinica ima rubriku „Sažetak“ koji u kratkoj formi navodi najvažnije pojmove ili procese nastavne jedinice.