Zumbulka Beštak Kadić, Nada Brković, Planinka Pećina

FIZIKA 8 - udžbenik

Udžbenik je pisan jednostavnim rječnikom uz mnoštvo ilustracija. Sve slike fizikalno su točne i u potpunosti pokazuju zbivanja tijekom pokusa. Udžbenik sadrži četiri nastavne cjeline: Električna struja, Gibanje i sila, Valovi te Svjetlost. Svaka nastavna cjelina obrađena je po temama – poglavljima, a svaka tema započinje problemom o kojem se raspravlja te se nakon opisa i prikaza nekoliko pokusa donose zaključci. Na kraju svakog poglavlja dan je sažetak onoga što treba zapamtiti. U udžbeniku je mnogo primjera iz života te se povezuju znanja iz svakodnevice i grade se novi fizikalni koncepti.