Dubravka Težak, Sanja Polak, Darko Cindrić

CVRKUT RIJEČI - radna bilježnica

Radna bilježnica donosi mnoštvo raznolikih zadataka pripremljenih za uvježbavanje jezičnih sadržaja. Zadatci su funkcionalni, primjereni dobi i omogućavaju učenicima samostalan rad.