Tomislav Jelić, Damir Domišljanović

DOM I ZAVIČAJ - radna bilježnica

Radna bilježnica donosi mnoštvo raznolikih zadataka, gdje učenici uglavnom povezuju naučene sadržaje sa svakodnevnim situacijama u kojima se djeca te dobi nalaze.