Martin Olujić, Nikola Kravarušić, Katica Mikulaj Ovčarić, Ivo Crnoja

TEHNIČKA KULTURA 7 - udžbenik

Udžbenik je podijeljen u pet cjelina: Tehničko crtanje, Materijali, Energija, Tehničke tvorevine i Informatika. Svaka cjelina dodatno je razrađena u teme. Svaka cjelina ima uvodni dio i dio koji služi za ponavljanje gradiva iz prethodne godine. Tako postoji vertikalna korelacija i u samom udžbeniku. Svladavanje gradiva olakšava i mnoštvo slika, ilustracija, presjeka i prikaza rada smještenih tako da ne zadiru u tekst i ne narušavaju funkcionalni koncept udžbenika. Tako su zanimljivosti, važni pojmovi i sažetak uvijek u dnu stranice. Svoje će znanje učenici moći dodatno provjeriti u radnim listićima, a za praktične vježbe poslužit će im detaljan opis njihova izvođenja. U udžbeniku je označen broj radnog listića koji se odnosi na obrađenu nastavnu jedinicu i broj pripadajuće praktične vježbe.