Josip Markovac, Danica Vrgoč

MATEMATIKA 2 - radna bilježnica

Zadatci u radnoj bilježnici različite su težine pa samim time učitelj može odabrati zadatke za učenike koji imaju poteškoća u učenju matematike, ali i zadatke za darovite učenike.