Martin Olujić, Ivan Sunko, Katica Mikulaj Ovčarić, Sanja Vidović, Ivo Crnoja

TEHNIČKA KULTURA 6 - radni materijal

Za svaku nastavnu jedinicu u udžbeniku postoji i radni listić za ponavljanje obrađenih sadržaja. Osim zadataka za ponavljanje gradiva u svakoj temi postoje i praktični zadatci za sve učenike. Materijal za sve praktične zadatke nalazi se u kutiji – ima ga zaista puno i učenike u ovoj godini čeka dosta praktičnih vježbi. Vježbe smo osmislili tako da ih uz malo vještine mogu riješiti svi učenici koristeći upute za izvođenje vježbi koje korak po korak objašnjavaju sve radne operacije. Na kraju će učenici dobiti korisne uporabne predmete poput šarene loptice od pjenaste gume, police itd. Materijali za praktične vježbe grupirani su i pakirani u prozirne vrećice s natpisom. Na taj je način olakšano snalaženje s materijalom i smanjena je vjerojatnost gubitka pojedinih dijelova jer se uvijek raspakirava samo ona vrećica predviđena za određenu vježbu.