Martin Olujić, Ivan Sunko, Katica Mikulaj Ovčarić, Ivo Crnoja

TEHNIČKA KULTURA 6 - udžbenik

Udžbenik slijedi razumljivu i već poznatu strukturu udžbenika petog razreda s uvodnim dijelom u svaku cjelinu. Svaka tema ima dio koji označava važne pojmove, dio za zanimljivosti, dio za one koji žele znati više, pitanja za ponavljanje i sažetak koji daje objašnjenja svih važnih pojmova. U udžbeniku se nalazi velik broj ilustracija, slika, presjeka i prikaza rada tvorevina koje se objašnjavaju. Na taj je način omogućeno lakše pamćenje gradiva. Udžbenik je podijeljen u pet cjelina: Tehničko crtanje, Materijali, Energija, Tehničke tvorevine i Informatika. Svaka cjelina dodatno je razrađena u teme. Svoje će znanje učenici moći dodatno provjeriti u radnim listićima, a za praktične vježbe poslužit će im detaljan opis njihova izvođenja. U udžbeniku je označen broj radnog listića koji se odnosi na obrađenu nastavnu jedinicu i broj pripadajuće praktične vježbe.