Josip Markovac

MATEMATIKA 3: zbirka zadataka za 3. razred osnovne škole

U zbirci zadataka dovoljno je zadataka za uvježbavanje i ponavljanje gradiva u svim područjima koje propisuje nastavni plan i program za treći razred osnovne škole. Zadatci su oblikom i sadržajem usklađeni sa zadatcima u udžbeniku.