Josip Markovac

MATEMATIKA 2: zbirka zadataka za 2. razred osnovne škole

Zadatci u radnoj bilježnici različite su težine pa samim time učitelj može odabrati zadatke za učenike koji imaju poteškoća u učenju matematike, ali i zadatke za darovite učenike.