Tomislav Jelić

HRVATSKI ZAVIČAJI - udžbenik

Udžbenik sadrži sedam cjelina koje su podijeljene po temama. Svaka cjelina ima svoju uvodnu stranicu na kojoj učenik može saznati što će se iz pojedine cjeline učiti. Obavezni ključni pojmovi jasno su istaknuti na svakoj stranici. Stranice nude i dodatne sadržaje te sadržaje za one koji žele znati više. Na kraju svake cjeline nalazi se izdvojeni sažetak u obliku mentalne mape. Dio udžbenika prikazuje sadržaje po zavičajima.