Josip Markovac

MATEMATIKA 3 - radna bilježnica

Autor zadatke za uvježbavanje iznosi na postupan i sistematičan način te vodi računa o tipovima zadataka. Predviđena količina zadataka dovoljna je za trajno usvajanje znanja i vještina svih četiriju računskih radnji.