Snježana Zrinjan

HRVATSKI JEZIK 3 - udžbenik

Udžbenik obuhvaća sljedeće cjeline: jezik – sintaksa; pravopis; izražavanje i povijest jezika.

U okviru Sintakse razrađene su jedinice: sintaktičke jedinice; gramatičko ustrojstvo rečenice – predikat, objekt, priložna oznaka; subjekt – atribut – apozicija; rečenica; nezavisno složene rečenice; rečenični niz; sastavne rečenice; rastavne rečenice; suprotne rečenice; isključne rečenice; zaključne rečenice; zavisno složene rečenice; subjektne rečenice; predikatne rečenice; atributne rečenice; objektne rečenice; priložne rečenice; red riječi u rečenici; sintaktostilistika i tekst. Pravopis obuhvaća pregled pravopisnih pravila (veliko i malo slovo; glasovi č/ć; dž/đ; promjenu ije/je/e/i; pravopisne znakove; rečenične znakove; sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi; pisanje riječi iz drugih jezika).

Udžbenička cjelina Izražavanje donosi: predstavljanje (prezentaciju); bilješke i bilježenje; oglase i reklame, a povijest jezika – hrvatski jezik u 19. stoljeću. Udžbeničke jedinice započinju ulomcima iz suvremenih hrvatskih književnih djela (Milana Vuković Runjić, Priča o M.; Višnja Stahuljak, Močvarni lovac; Irena Vrkljan, Smrt dolazi sa suncem; Rujana Jeger, Darkroom; Dubravka Ugrešić, Ministarstvo boli ), aktualnih jezikoslovnih djela (Stjepan Babić, Hrvanja hrvatskoga), popularnih djela psihološke tematike (Dubravka Miljković i Majda Rijavec, Kako postati i ostati nesretan?) te ostalih djela koja su značajna u obrazovanju srednjoškolaca (Veliki školski leksikon; Ivo Škarić, Temeljci suvremenoga govorništva).

Udžbenik je usklađen s nastavnim planom i programom iz hrvatskoga jezika za četverogodišnje strukovne škole i za uporabu ga je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.