Snježana Zrinjan

HRVATSKI JEZIK 2 - udžbenik

Udžbenik iz hrvatskoga jezika obrađuje jezične sadržaje iz morfologije, pravopisa, izražavanja i povijesti jezika. Od morfološke problematike obrađuju se: morfem i morfologija, vrste riječi, imenice, deklinacija imenica, zamjenice, pridjevi, glagoli, jednostavni glagolski oblici, složeni glagolski oblici, brojevi, nepromjenjive vrste riječi, morfostilistika, morfološke značajke hrvatskih narječja; od pravopisa: sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi, pisanje riječi iz drugih jezika, kratice; od izražavanja: poslovno pismo, molba za zaposlenje i životopis. Povijest jezika donosi pregled razvoja jezika od 16. do 18. stoljeća. Udžbeničke jedinice započinju citatima iz suvremenih književnih djela (Alessandro Baricco, Svila; Boris Dežulović, Christkind, Miroslav Kirin, Album, Robert Naprta, Bijela jutra, Zoran Ferić, Otpusno pismo, Julijana Matanović, Kao da smo otac i kći, Goran Tribuson, Trava i korov, Miro Gavran, Krstitelj, Miljenko Jergović, Inšallah Madona, inšallah, Josip Mlakić, Obiteljska slika, Tatjana Gromača, Nešto nije u redu?) koji predstavljaju polazište za obradu nastavnih sadržaja, a omogućuju i aktualizaciju nastave jezika, povezivanje sa suvremenom književnošću te mogućnost ostvarivanja zanimljivih i intelektualno poticajnih nastavnih sati. Udžbenik prati nastavni plan i program za četverogodišnje strukovne škole i odobrilo ga je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.