Snježana Zrinjan

KNJIŽEVNOST 2 - udžbenik

Udžbenik iz književnosti za četverogodišnje strukovne škole usklađen je s nastavnim planom i programom iz hrvatskoga jezika te ga je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

U obradi književnopovijesnih razdoblja učenicima se objašnjavaju najznačajnija djela iz ostalih umjetnosti toga razdoblja (slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, glazba, kazalište). Potom su iznesene biografije pisaca te njihova najznačajnija djela s preglednom skicom koja ukazuje na to kada su pisci živjeli i koji su od njih bili suvremenici.

Udžbeničke jedinice osmišljene su tako da se najprije nalazi motivacijski tekst, potom ulomak, zadaci za interpretaciju s komentarima koji tu interpretaciju olakšavaju te na kraju sažetak.

Udžbeničke jedinice završavaju sintezama u kojima se književnopovijesni sadržaji nastoje povezati s umjetnošću općenito kako bi učenici na jasan i jednostavan način mogli usvojiti nove spoznaje.