Stjepan Bekavac, Robert Skenderović

POVIJEST 3 - udžbenik

Povijest 3, udžbenik za 3. razred gimnazije napisan, je u skladu s Nastavnim planom i programom za gimnazije objavljenim u Glasniku ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske iz 1995. godine. Udžbenik u potpunosti pokriva područja ispitivanja i ostvaruje obrazovne ciljeve navedene u Ispitnom katalogu za državnu maturu iz nastave povijesti. Sukladno spomenutom planu i programu gradivo obuhvaća vremensko razdoblje svjetske i nacionalne povijest 18. i 19. stoljeća.

Udžbenik je jasno i pregledno strukturiran, a gradivo je izloženo u šest tematskih cjelina:

1. Osamnaesto stoljeće − doba apsolutističkih reformi i prosvjetiteljskih ideja

2. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću

3. Postanak građanskoga društva u Europi

4. Hrvatske zemlje u prvoj polovici 19. stoljeća − početak oblikovanja moderne hrvatske nacije

5. Svijet i Europa u drugoj polovici 19. stoljeća

6. Hrvatska u drugoj polovici 19. stoljeća.