Ane Birin, Tomislav Šarlija

POVIJEST 2 - udžbenik

Povijest 2, udžbenik za drugi razred gimnazije, napisan je u skladu s planom i programom nastave povijesti. Gradivo je pregledno izloženo i vodi učenike kroz dugo vremensko razdoblje od ranoga srednjeg vijeka do početka 18. stoljeća. Sadržaji i pojmovi opisuju se na jednostavan način te ih učenik može lako usvojiti i na razumljiv način interpretirati. Udžbenik je jasno i pregledno strukturiran, a gradivo je izloženo u šest tematskih cjelina:

1. Europa, Sredozemlje, Bliski istok u ranome srednjem vijeku

2. Hrvatska u ranome srednjem vijeku (7.–11.st.)

3. Europa u razvijenom i kasnom srednjem vijeku (12. – 15. st.)

4. Hrvatska u razvijenom i kasnom srednjem vijeku (12. – 16. st.)

5. Europa i svijet u ranom novom vijeku (15. – 17. st.)

6. Hrvatska u novom vijeku (od početka 16. do početka 18. st.).