Josip Markovac

MATEMATIKA 2: nastavni listići za 2. razred osnovne škole

Zadaci u nastavnim listićima učenicima će pomoći usavršiti tehniku zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja u skupu broja sto. Rješavanjem raznovrsnih zadataka pospješit će uporabu primjerenih matematičkih izraza, logičko zaključivanje i točno računanje.