Vlatka Domišljanović

MOJ HRVATSKI 2: nastavni listići hrvatskog jezika za 2. razred osnovne škole

Nastavni listići služe za individualno vježbanje jezičnih sadržaja tijekom cijele školske godine, korisni za rad u produženom boravku. Zadaci u nastavnim listićima doprinose razvoju učeničkih jezičnih vještina, a cilj je jezičnim igrama i zanimljivostima potaknuti učeničku radoznalost. Zadaci iz nastavnih listića potiču na uključivanje u razgovor o onome što se naučilo te primjenu naučenog u svakodnevnim situacijama.