Irena Pehar, Dinka Štiglmayer

AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS 2 - radna bilježnica

Vježbe u radnoj bilježnici osmišljene su u skladu s osobinama i kognitivnim mogućnostima djece toga uzrasta. U radnoj bilježnici vježbe se dinamički izmjenjuju, a zastupljene su sve četiri vještine, slušanja, govorenja, čitanja i pisanja. Gradivo se kontinuirano ponavlja, jer je to važan didaktičko-metodički princip učenja u ovoj dobi