Katarina Oreb Sajfert, Irena Pehar, Dinka Štiglmayer

AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! - udžbenik

Udžbenik Auf die Plätze, fertig, los! 1 namijenjen je učenicima prvog razreda osnovne škole. Pri stvaranju udžbenika u obzir smo uzeli osobine djeteta vezane uz njegov jezični i kognitivni razvoj. Kako dijete u toj dobi razumije ono što se događa pred njegovim očima, ono što može dotaknuti, vidjeti i čuti, tako smo mu omogućili da uči njemački jezik koristeći sva osjetila. Sve ideje i prijedloge opisali smo u metodičkom priručniku za učitelja. Leksik je vezan uz teme propisane Nacionalnim planom i programom, a blizak je svijesti sedmogodišnjaka. Stupnjevali smo ga od poznatog k nepoznatom te od jednostavnog k složenom. Tim smo se principom služili i izrađujući vježbe u radnoj bilježnici i radnim listićima. Na taj način učenici jezik usvajaju koristeći sve četiri vještine, prvo slušanja i govorenja, potom čitanja te na kraju pisanja. Uzevši u obzir i osobine vezane uz psihički razvoj djeteta toga uzrasta i nemogućnost njegove duže koncentracije, udžbenik i vježbenicu koncipirali smo tako da se aktivnosti izmjenjuju svakih pet do deset minuta, što smo također sa svim idejama i prijedlozima opširno naveli u priručniku za učitelja.