Koautor knjige "Endemi u hrvatskoj flori"

Dr. sc. Nenad Jasprica - dobitnik nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti

Dr. sc. Nenad Jasprica, koator Alfine knjige "Endemi u hrvatskoj flori",  dobitnik je godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti u području prirodnih znanosti, koju dodjeljuje Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost, imenovan od strane Hrvatskoga sabora. 

Čestitamo!

Dr. sc. Nenad Jasprica obavljao je dužnost dopredsjednika Hrvatskoga botaničkoga društva od 2006. do 2010. U tom je razdoblju organizirao 20thInternational Diatom Symposium u Dubrovniku (2008.), Treći Hrvatski botanički kongres s međunarodnim sudjelovanjem na Murteru (2010.) te utemeljio Algološku sekciju Hrvatskog botaničkog društva (2009.). Zaslužan je što je 2010. Federacija europskih algoloških društava (FEPS) primila Hrvatsku algološku sekciju u punopravno članstvo, a dr. Jasprica izabran je za člana Glavnog odbora Federacije. Član je Uredničkog savjeta časopisa za primijenjenu ekologiju Drypis, uredničkih odbora Glasnika Hrvatskog botaničkog društva i Našeg mora, a od 2009. je urednik znanstvenog časopisa Acta Botanica Croatica. Od 2012. član je Znanstvenog vijeća za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana Hrvatske akademije znanosti i umjetnostiPopularizator je znanosti, aktivan u javnom i društvenom životu šire zajednice. Kao član tima, dobitnik je prestižne nagrade Večernjeg lista "Ekran" u kategoriji za najbolji dokumentarni film iz serijala HTV Hrvatsko podmorje (2005.), te Nagrade općine Orebić za životno djelo (2015.). Član je mnogih savjetodavnih tijela grada, županije i države. Sudjelovanje u odgoju mladih i obrazovanju najšire javnosti za zaštitu prirode i okoliša smatra važnim dijelom svojih znanstvenih i stručnih aktivnosti. 

Najznačajniji doprinos u popularizaciji i promidžbi znanosti dr. sc. Nenada Jasprice ogleda se u prezentaciji vlastitih i drugih znanstvenih dostignuća javnosti kroz nastupe u radijskim i TV emisijama te na web-portalima; sudjelovanju u proizvodnji dokumentarnih serijala HRT kao stručni suradnik ili autor scenarija; javnim predavanjima o znanstvenim dostignućima i prirodnim značajkama pojedinih područja Hrvatske, uz prigodne obljetnice ili obilježavanja dana važnih za biološku raznolikost, zaštitu prirode, okoliša, i dr.; organizaciji javnih međunarodnih i domaćih izložbi; volonterskom radu u udrugama koje promiču prirodne i kulturne vrijednosti Hrvatske; radu s mladima te aktivnom sudjelovanju na skupovima za promicanje znanosti. Kao član Glavnog odbora Udruge Pelješki most, pridonio je osvješćivanju znanstvene, stručne i najšire javnosti o potrebi i značaju nastavka izgradnje Pelješkog mosta za poluotok Pelješac, državu Hrvatsku i njezinu teritorijalnu cjelovitost.


Izvor: Dubrovački vjesnik - Slobodna DalmacijaObjavljeno: 28.12.2016

Objavljeno pod: Novosti