Page 5 - esej

Basic HTML Version

4
7. PRIMJERI NAPISANIH ESEJA I NJIHOVA ANALIZA............................................3
Interpretacija pjesme ................................................................................................................................................................. 39
Stilska analiza i interpretacija Šimićeve pjesme Ljubav
.......................................................................................................... 4
Analiza eseja
Stilska analiza i interpretacija Šimićeve pjesme Ljubav
.................................................................................. 4
Interpretacija pripovjednog teksta........................................................................................................................................... 45
Simbolika motiva preobrazbe u Kafkinoj pripovijesti Preobrazba
......................................................................................... 4
Analiza eseja
Simbolika motiva preobrazbe u Kafkinoj pripovijesti Preobrazba
................................................................. 4
Interpretacija drame .................................................................................................................................................................. 48
Držićeva Novela od Stanca kao pokladna farsa
...................................................................................................................... 5
Analiza eseja
Držićeva Novela od Stanca kao pokladna farsa
............................................................................................... 5
Interpretacija članka .................................................................................................................................................................. 52
Šenoino shvaćanje zadaće književnosti
..................................................................................................................................... 54
Analiza eseja
Šenoino shvaćanje zadaće književnosti
............................................................................................................. 5
Raspravljački esej na temelju općekulturalnog teksta........................................................................................................... 59
Pokazuje li se stvarno znanje na kvizu „Milijunaš“
................................................................................................................ 60
Analiza eseja
Pokazuje li se stvarno znanje na kvizu „Milijunaš“
........................................................................................ 61
Raspravljački esej o članku ....................................................................................................................................................... 62
Utjecaj politike na razvoj hrvatskog realizma
.......................................................................................................................... 6
Analiza eseja
Utjecaj politike na razvoj hrvatskog realizma
.................................................................................................. 6
Usporedno-raščlambena analiza pjesama .............................................................................................................................. 67
Usporedba Baudelaireove pjesme Suglasja i Matoševe pjesme Srodnost
............................................................................... 68
Analiza eseja
Usporedba Baudelaireove pjesme Suglasja i Matoševe pjesme Srodnost
....................................................... 69
Usporedno-raščlambena analiza ulomaka romana............................................................................................................... 70
Usporedba romana Ana Karenjina i Gospođa Bovary prema predloženim ulomcima
....................................................... 7
Analiza eseja
Usporedba romana Ana Karenjina i Gospođa Bovary prema predloženim ulomcima
............................... 7
Primjer i analiza loše napisanog eseja ..................................................................................................................................... 74
Lik intriganta u Šenoinu romanu Zlatarovo zlato
.................................................................................................................. 7
esej-Ranko-2011.indd 4
1/26/1